Even voorstellen: Aart Kees Evers

Aart Kees Evers vervult sinds 1 oktober de rol van projectleider van de Agenda vanuit het ministerie.

“Mijn opdracht is om als onafhankelijk projectleider te zorgen voor een gedragen Agenda Natuurinclusief 1.0, als resultaat van een samenwerking. Daarmee ben ik er dus voor iedereen evenveel.

Voordat ik naar het Rijk kwam, werkte ik als opgavemanager bij de provincie Utrecht aan transitieopgaven rond energie, klimaat en de circulaire samenleving. Van die ervaring neem ik in elk geval mee dat om uit een bestaande situatie te komen, een gezamenlijk beeld van hoop en verlangen nodig is om richting te krijgen. Natuurinclusief heeft veel potentie voor dit positieve perspectief.

Mijn eerste indruk over de al ingezette koers is heel positief. Ik zie een brede betrokkenheid en commitment om echt iets neer te gaan zetten. Daarbij weten we al dat dit traject spannend, ingewikkeld en ongemakkelijk kan worden. Maar laten we dat avontuur samen aangaan. En komen tot een waardevolle Agenda die richtinggevend is voor de transitie naar een natuurinclusieve samenleving. Mijn opdracht is wat mij betreft geslaagd als alle betrokkenen trots zijn op dat resultaat, en er een krachtige coalitie is gevormd die door kan met deze Agenda.”