Samenwerken

Domeinen

Het Rijk en provincies en enkele maatschappelijke organisaties zetten er de schouders onder om de Agenda Natuurinclusief 1.0 op te stellen. Dat lukt alleen met de expertise en inzet van mensen uit relevante domeinen uit de samenleving: landbouw, water, energie, vrijetijdseconomie, de stad, de financiële sector, infrastructuur, en bouw.

Voor elk domein gaan we aan de slag om samen te bepalen: wat betekent natuurinclusief in ons domein? Welke concrete organisatorische, financiële en beleidsmatige acties zijn er nu nodig om natuurinclusief te kunnen werken?

Elke domeingroep bestaat uit deelnemers vanuit de overheid, bedrijfsleven maatschappelijke organisaties en vernieuwende (burgers) initiatieven.

Hier vindt u alle verslagen >>

“Het bedrijfsleven heeft een enorm belang en een essentiële rol om natuur te herstellen: maar liefst 55% van het wereldwijde BBP loopt economische risico’s als gevolg van natuurverlies, ook hier in Nederland. Bedrijven zullen daarom natuur en biodiversiteit moeten meenemen in hun besluitvorming. Op die manier kunnen zij natuurinclusief ondernemen. Natuur en biodiversiteit zijn een wezenlijk onderdeel van onze Nieuwe Economie!.”

Maria van der Heijden

Directeur-bestuurder MVO Nederland

Future Search

 

Stel je eens voor: zo’n 64 mensen met gemiddeld 15 jaar werkervaring in één kamer. Door de kennis en de passie van al deze mensen tegelijk te mobiliseren, wordt zo’n 1.000 jaar ervaring samengebracht om het doel te bereiken.

 

Het doel van deze Future Search was om alle betrokkenen omtrent de Agenda Natuurinclusief bijeen te brengen om op zoek te gaan naar een gedeelde basis voor de toekomst van een Natuurinclusief Nederland.

Geen van de betrokkenen alleen heeft het antwoord en daarom komen diverse stakeholders (van bestuurders tot uitvoerders) bijeen uit verschillende sectoren. Zij gingen aan de slag om de Agenda Natuurinclusief te vormen en een systemische verandering in te zetten door:

  • Een gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen.
  • Breed draagvlak en betrokkenheid binnen hun domein te creëren.
  • Verantwoorde implementatieplannen te maken.
  • Duurzame verandering te realiseren.

 

De opbrengst

De output van de Future Search is verwoord in Rapport Future Search (pdf) en wordt meegenomen in de besluitvorming voor de Agenda Natuurinclusief.

Dynamisch planningsproces waarbij men op zoek gaat naar een gedeelde basis voor de toekomst

Deelnemers in beeld