Verder met de Agenda 

Een groot aantal partijen werkte de eerste helft van 2022 intensief samen om de 1.0-versie van de Agenda Natuurinclusief het licht te laten zien. De Agenda 1.0 is op 10 juni vastgesteld in de Ministerraad en vervolgens op de Natuurtop op 17 juni gepresenteerd. In de zomer ging het werk volop verder – zij het iets meer achter de schermen. 

De vaststelling van de Agenda 1.0 in de Ministerraad betekende groen licht voor de volgende fase: die van aanscherping, concretisering en vooral uitvoering van de ambities om de natuur overal in Nederland te versterken. In de zomer is er hard gewerkt om alles in de steigers te zetten voor de uitvoering:

 • Opzet van een landelijk Programmabureau
  Een belangrijke rol is er voor het programmabureau Agenda Natuurinclusief. Onder leiding van programmamanager Wytze de Vries gaat dit bureau de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief 1.0 coördineren en faciliteren. Het gaat om drie hoofdlijnen:
  1. Verder brengen van de acties die per domein in de Agenda 1.0 zijn opgenomen,
  2. Toewerken naar een Agenda 2.0 eind 2023, inclusief een investeringsagenda,
  3. Het verbreden en versterken van de maatschappijbrede beweging rond natuurinclusief denken en werken.

Elke lijn krijgt een projectleider. Zij gaan nauw met elkaar en met de domeinen samenwerken. De bedoeling is dit najaar stap voor stap de bemensing van het programmabureau te realiseren. Parallel worden afspraken gemaakt met domeinen zodat duidelijk is wie wat gaat doen en wat daarbij allemaal bij nodig is.

 • De domeinen: publiek-private samenwerking
  De domeinen (bouw, landbouw, water, infrastructuur, energie, vrijetijdseconomie, onderwijs & bewustwording, financiën) spelen een centrale rol in de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief. In deze domeinen wordt al hard gewerkt aan natuurinclusiviteit. Om dit te versterken en versnellen krijgen de domeinteams een robuustere bezetting.  Voor elk domein wordt een domeinleider gezocht. Daarnaast gaat een team met een domeintrekker werken aan de drie genoemde hoofdlijnen. De domeintrekker is straks het aanspreekpunt voor het programmabureau.
 • Landelijke ambassadeur
  Een ambassadeur voor Natuurinclusief kan de bekendheid van de Agenda een belangrijke impuls geven en kracht geven aan het vervolg. Er is een enthousiaste kandidaat gevraagd voor deze rol; de bedoeling is om deze maand afspraken te maken en in het commissiedebat natuur op 6 oktober de kandidaat bekend te maken. Het idee is om met deze ambassadeur een Nationaal Overleg Platform te organiseren, waar onder andere de domeinleiders bij aansluiten.
 • Doorvertaling naar provinciale agenda of programma natuurinclusief
  De provincies gaven in de Agenda 1.0 aan dat zij van plan zijn provinciale programma’s voor natuurinclusiviteit op te zetten. Enkele provincies hebben dit voornemen na de Natuurtop al opgepakt. Zo verkende de provincie Overijssel de afgelopen maanden de kansen voor een provinciale agenda.