Verslagen Future Search en domeingesprekken

De inhoud van de Agenda Natuurinclusief komt voort uit een intensief jaar samenwerken van een groot aantal partijen.

Zij zochten elkaar op om hun ideeën, kennis en ervaringen met natuurinclusief denken en werken te delen. En om met partijen in én buiten hun eigen domein te bepalen wat cruciale stappen zijn om natuurinclusieve samenleving snel dichterbij te brengen.

De uitkomsten van alle gehouden domeingesprekken voor de domeinen Bouw-Energie-Infrastructuur, Landbouw, Vrijetijdseconomie en Water- en van de Future Search, de tweedaagse bijeenkomst in april 2022, zijn hier na te zien.

Bekijk