Vervolg: uitvoering Agenda Natuurinclusief 2.0

De Agenda ligt er, een belangrijke eerste stap. Maar nu moet het ook echt gaan gebeuren. Het eerste uitvoeringsjaar, 2022-2023, gaat nu van start. Vooral de betrokken domeinen zijn daarbij aan zet.  

De verschillende domeinen krijgen ondersteuning van een programmabureau en een programmamanager die dat bureau aanstuurt. Het programmabureau houdt het overzicht en de regie, en zorgt voor de verbinding tussen de uitvoering en de bestuurlijke tafels.

 

Elke drie maanden laten de domeingroepen zien waar ze staan met de acties uit de eerste Agenda. In het najaar van 2023 rapporteert de Agenda 2.0 over de ontwikkelingen, over de ideeën voor de volgende fase en over de bijbehorende investeringsbegroting.

Ook aanhaken?

Wie wil aanhaken bij de Agenda is van welkom. Heeft u belangstelling?
Laat het weten aan Wytze de Vries: w.e.devries@minlnv.nl