Voorstellen: programmamanager Wytze de Vries

Sinds 1 mei is Wytze de Vries de programmanager voor de Agenda Natuurinclusief vanuit het ministerie van LNV. Zijn doel: nu meters maken op weg naar de natuurinclusieve samenleving.

“De opdracht die ik heb gekregen is vrij helder: voer de Agenda 1.0 uit. Mijn hoogste prioriteit is het ontwikkelen van een programmaplan met alle betrokken partijen. Daarmee kunnen we met gezamenlijke kracht en in samenhang vervolg geven aan de Agenda 1.0.  Daarnaast ben ik druk bezig te zorgen voor continuïteit van lopende acties en ontwikkelingen, en het neerzetten van het programmabureau.

De Natuurtop in juni was een prachtige start van mijn functie. Ik vond en vind het fantastisch om te zien hoeveel energie er voor natuurinclusiviteit is bij partijen die Nederland breed vertegenwoordigen. Het is zaak om nu van woorden en praten te komen tot daden en doen, en te werken aan een next level van de Agenda. Essentieel wordt om natuur als een hulpbron en als oplossing te koppelen aan andere maatschappelijke opgaven: natuur helpt!

Daarnaast vraag het vervolg van de Agenda om meer en concretere ambities, minder vrijblijvendheid. Dat vereist een sterke besluitvorming en sterke publiek-private samenwerking. Vanuit mijn eerdere functies heb ik daarmee veel ervaring. Ik heb ook zowel aan de publieke als private kant gewerkt. Zo was ik de afgelopen jaren programmamanager voor de energietransitie bij de gemeente Den Haag, eerder werkte ik voor KLM. En als zoon van een palingvisser in het IJsselmeer kreeg ik al vroeg gevoel mee voor verschillende, soms botsende belangen. En voor de uitdaging om daarin goede afwegingen te maken.

Het in de steigers zetten van een goed programmabureau voor de Agenda kost even tijd, maar met dedicated capaciteit kunnen we echt meters gaan maken.”