Werken in netwerken – meedenksessie van 7 oktober als eerste stap!

Op donderdag 7 oktober 2021 kwam een grote groep geïnteresseerden uit verschillende maatschappelijke domeinen samen voor de meedenksessie van de Agenda Natuurinclusief. De meedenksessie was de eerste groepsbijeenkomst in het co-creatieve proces van de Agenda Natuurinclusief. De uitkomsten van de bijeenkomsten vormen de bouwstenen voor de volgende bijeenkomsten: diverse domeingesprekken en twee diners pensant. 

Trends

Plenair is er tijdens de meedenksessie gewerkt aan een mindmap met daarin trends die we de komende 30 jaar op ons af zien komen en die mede het succes kunnen bepalen van een goede implementatie.

‘’Een trend? We gaan steeds meer werken in netwerken. Van ego naar eco.’’

Gezamenlijk is prioriteiten aangebracht aan de trends. Welke zijn écht belangrijk om in de gaten te houden en een plek te geven in de agenda:

  • Landbouw: de trend dat de transitie naar meer duurzame landbouw daadwerkelijk doorzet
  • Het zoeken naar functiecombinaties door ruimtedruk
  • Domein overstijgend werken
  • Steeds meer werken in netwerken, van ego naar eco
  • Democratische trend (veel oudere mensen met meer vrije tijd)
  • Nieuwe natuurfuncties: waterbeheerders willen ook natuurbeheerders zijn
  • De nodige transitie naar meer transparantie en inzicht in de impact van het bedrijfsleven op de natuur

Vormgeving van de Agenda

Naast de trends is er veel gesproken over de vormgeving van de agenda: waarom?, wie?, wat?, hoe?, en verhouding tot andere trajecten? Deelnemers vonden het prettig om te merken dat de urgentie gevoeld wordt. Daarbij wordt het als belangrijk gezien om andere niet groen georiënteerde domeinen te betrekken bij dit proces. Ook werd de gebruiker van de natuur nog gemist. ‘’De focus ligt op de natuur zelf, de infrastructuur of de bestuurlijke invalshoek. Dat is waardevol, maar kijk ook naar wat natuur met de gebruiker doet en andersom.’’ Daarnaast werd opgemerkt dat het kansrijk kan zijn om ook radicale suggesties onderdeel te laten zijn van de agenda. ‘‘Nu zijn het nog allemaal feel goed teksten waar niemand op tegen is’’. En er werd geadviseerd om van abstract naar concreet te werken waarbij oplossingen win-win kenmerken bevatten.

Ben jij of ken jij iemand met radicale ideeën, een pionierende houding in een niet-groen domein of een creator van win-win oplossingen? Laat het ons weten! Dat kan via agendanatuurinclusief@ipo.nl.