Zuid-Holland maakt een Contouragenda Natuurinclusief

‘Een natuurinclusiever Zuid-Holland is een toekomstbestendiger Zuid-Holland’. De provincie stelde in februari een nota vast hoe ze haar natuurinclusieve ambities waar wil gaan maken: de Contouragenda Natuurinclusief Zuid-Holland.  

Een inwoner van Zuid-Holland heeft maar een beperkt aantal m2 natuur (53 m2) tot zijn beschikking ten opzichte van een inwoner van Drenthe (1.086 m2). Toch ziet de provincie volop kansen om een natuurinclusieve toekomst snel dichterbij te halen.

Drie perspectieven op natuurinclusief

Samen met landschapsarchitecten en ontwerpbureaus deed ze een verkenning en schetste drie perspectieven voor een Zuid-Holland waarin mensen in balans leven met de natuur. In het perspectief Nationaal Park Zuid-Holland leven de meeste mensen in steden omringd door natuurgebied – uitgestrekte moerasbossen, grote meren. In perspectief Natuur is overal is er net als vroeger, al natuur vanaf de voordeur, via parken tot het natuurlijke landschap buiten de stad. In perspectief Next Nature wordt meer natuur ‘gemaakt’ door in alle woningen, kantoren, viaducten en langs wegen gastvrij te zijn voor soorten, en verbinden mensen zich via nieuwe technologie met de natuur. De verkenning met de drie perspectieven is gebundeld in het inspirerende magazine Natuurinclusief Zuid-Holland (pdf, 47 MB)

Drie agendapunten

De vastgestelde provinciale Contouragenda borduurt voort op de verkenning. Het geeft de kaders om provincie-breed natuurinclusief te werken en ontwikkelen, zowel als provinciale organisatie zelf als met allerlei partners. De Contouragenda is een tussenproduct op weg naar een regionale Agenda Natuurinclusief voor Zuid-Holland. Deze heeft drie agendapunten:

  1. Natuurinclusief werken is voortaan een leidend principe bij ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Het natuurbelang is niet langer een achterhoedegevecht, maar de kansen voor biodiversiteit zijn vanaf het begin in beeld: verbindend en vanuit kansen.
  2. Inzetten op Basiskwaliteit Natuur. Aansprekend voor veel partijen, want het gaat om de natuur in de achtertuin, in de woonwijk of op het bedrijventerrein. Het laat ook zien: als we nu niet ingrijpen, verdwijnen ook de ‘gewone’ soorten. Om populaties van soorten en hun leefgebied te beschermen heeft de provincie veertig icoonsoorten aangewezen.
  3. Starten met natuurinclusief werken in de landelijke negen domeinen uit Agenda, aangevuld met Economie & industrie. Voor elk domein zijn er provinciale actiepunten opgesteld.

Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande ging op 8 mei op bezoek in Zuid-Holland. Hij bezocht een van de projecten waar de natuurinclusieve leefomgeving al concreet vorm heeft: het Singelpark in Leiden. Hier slingert een natuurzone van zes kilometer lang om de historische binnenstad heen en verbindt locaties in de stad met bijzondere functies: de Hortus Botanicus, de Sterrenwacht en veel verstilde plekken. Het Singelpark, waarvoor het plan is opgesteld met vele vrijwilligers, maakt zo een reusachtig gebaar voor de biodiversiteit in de stad. In het park zijn dieren en planten even prominente gebruikers als mensen. Rondom die natuur zijn inspirerende activiteiten vanuit het park, zoals deze de dag van de plant op 4 juni.

Fotograaf: Rene Castelijn